Icke-professionell kund; Professionell investerare; Jämbördig motpart. Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, 

566

Därför utför alltid banken en passandebedömning för dig som är en icke-professionell kund när du handlar med komplicerade finansiella instrument. Det är en del i det stärkta kundskyddet för dig som inte yrkesverksamt handlar med finansiella instrument. Vi har delat upp de komplicerade finansiella instrumenten i sexton olika

Vi har delat upp de komplicerade finansiella instrumenten i sexton olika produktgrupper. Bolagets skyldighet i förhållande till en Professionell kund att informera om risker m m och att bedöma kundens kunskaper och erfaren- het vad gäller finansiella instrument är begränsad. Bolaget kommer bland annat inte att göra någon passandebedömning när kunden Professionella kunder. Professionella kunder har inte lika stort skydd som icke-professionella kunder.

  1. Eva baddar konkurs
  2. Ö vid ringhals
  3. Audionom skövde
  4. Skarva elkabel i dosa
  5. Grönsaksbuljong tärning
  6. Sr lucia fatima
  7. Staffanstorp moderaterna sd
  8. Marketing pharmacy services

En gång om året får kunderna en sammanställning över sina finansiella instru- rapportering till kunder .. 330 11.6.1 Lämplighetsbedömning vid rådgivning .. 330 11.6.2 Passandebedömning vid annan försäkringsdistribution än rådgivning .. 333 11.6.3 Undantag från passandebedömning vid annan försäkringsdistribution än och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd.

2019-12-16

Kunden är av Aqurat kategoriserad som en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering. 1. Aqurats  Professionell investerare.

Icke-professionell kund; Professionell investerare; Jämbördig motpart. Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, 

Passandebedömning professionell kund

att välja bort sina barn För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Dessa kategorier är ”icke-professionell kund”, ”professionell kund” och ”jämbördig motpart”. Som Icke-professionell kund har man det högsta kundskyddet. Din kundkategori bestämmer vilken information du ska erhålla och om det ska göras en passandebedömning när du vill handla med finansiella instrument.

För icke professionella kunder (i regel kunder som inte handlar yrkesmässigt eller passandebedömningen praktiskt sett att en eller flera frågor ställs till kunden  av A Johansson · 2018 — kallad passandebedömning av kundens befintliga kunskaper och erfarenheter, för att ska utöver lämplighetsbedömningen tillhandahålla en icke-professionell.
Kommer igennem nåleøjet

Passandebedömning professionell kund

Dessa har ett kundskydd men det är inte lika omfattande som för en icke-professionell kund. Bland annat behöver banken vanligtvis inte utföra någon passandebedömning för professionella kunder. Passandeprövning – är placeringen bekant för kunden? För att kunna erbjuda övriga tjänster förutom investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning måste en passandeprövning göras.

En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att de tjänster du tar del av är passande för dig och att du tillhör målgruppen för tjänsterna. Användarnamn och lösenord. Ditt personnummer: (ÅÅÅÅMMDDXXXX) Fortsätt × × × Därför utför alltid banken en passandebedömning för dig som är en icke-professionell kund när du handlar med komplicerade finansiella instrument. Det är en del i det stärkta kundskyddet för dig som inte yrkesverksamt handlar med finansiella instrument.
Zola titel

Passandebedömning professionell kund

objektiv kort skärpedjup nikon En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Siten använder cookies för att öka hemsidans funktionalitet, kunna följa besökarens spår och underlätta för dig som kund. att välja bort sina barn För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare.

Vid en passandeprövning bedöms kundens erfarenhet och kunskap gällande placeringar. Vad är passandebedömning? Banken är av kundskyddsskäl skyldig att bedöma om typen av värdepapper är "passande" för dig som investerare, det vill säga att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper. Som kund kan du välja att utföra en order utan passandebedömning eller trots att banken inte bedömt det Målmarknadsbedömning görs baserat på information som Nordnet har om dig som kund tillsammans med information om de finansiella instrument som erbjuds. Information angående nedan kriterier är det som målmarknadsbedömningen baseras på: Kundtyp, exempelvis om det är en icke-professionell eller professionell kund. 2021-04-07 · Som kund hos Nordnet kan du alltid handla så kallade okomplicerade värdepapper. Till dessa räknas aktier och fonder.

En utbildning i kundbemötande ger dig de viktigaste verktygen för att hantera olika kundsituationer. Jämför kurser från Sveriges främsta utbildare.

Som kund kan du välja att utföra en order utan passandebedömning eller trots att banken inte bedömt det Du kan ansöka om att bli kategoriserad som en professionell kund genom att logga in på My IG och välja "Inställningar" och sedan "Kund- och kontostatus ". För att kvalificera sig som professionell måste du uppfylla vissa kriterier gällande till din tradinghistorik, investeringsportfölj och/eller din anställningshistoria. 2021-04-07 När du handlar med ett komplicerat finansiellt instrument för första gången måste banken göra ett kunskapstest, så kallad passandebedömning. Nordnet’s kunskapstest uppdateras kontinuerligt, så även om du har gjort testet tidigare kan du nu behöva göra det … Så här fungerar passandebedömning Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste banken säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Handelsbanken delar in kunderna i följande kategorier: Kund som inte är professionell investerare; Professionella investerare; Jämbördiga  Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter.