MDe abrahamitiska religionernas människosyn. Pedagogisk genomgång (12:16 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kort om människosynen inom judendomen, kristendomen och islam. Kategorier:

1532

2. De abrahamitiska religionerna - www. Simon Bjaaland ‎ > ‎ Religionskunskap 1 - SA3 ‎ > ‎. 2. De abrahamitiska religionerna. Om momentet. Undervisningen kommer att behandla de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam.

Ett vetenskapligt perspektiv. Beskriv deras grundtankar och kännetecken, både historiskt och nutid. 2. Beskriv deras likheter/skillnader när det gäller människosyn och gudsuppfattning. 3.

  1. Gratis e mail konto
  2. Brottslingen som brottsoffer

Judendomen, kristendomen och islam är tre syskonreligioner som  19 apr 2020 Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull hållning till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjlighet att få njutbara och säkra sexuella  Som framtida ämneslärare hoppas vi att detta examensarbete ska fungera som ett verktyg i undervisningen samt ge en fördjupad förståelse för religionerna  15 nov 2004 Judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. Alla tre religionerna har i grunden samma moraliska budskap, hävdar professor Christer Hedin  bild. Studera | Religionskunskap 1 - gymnasial kurs | Iris | 2020. Pedagogisk planering i Skolbanken: Abrahamitiska Religioner JLf  Uttalandet om homosexuella grisar kan tyckas löjeväckande, men det är viktigt att inte vifta bort det, eftersom homofobin hos religiösa aktörer är farlig och ska tas  12 nov 2011 Jag fascineras över varför Kristna är så fixerade vid just underlivsfrågor. Både i religionen och i politiken. Även i Judendomen tycks ha ett  2 dec 2017 - Camilla Carlberg reflekterar över sin religionskunskapsundervisning för nyanlända elever och hur en tolkande ansats kan vara till hjälp för att  9 nov 2010 När Elisabeth Ohlson Wallin 1998 släppte utställningen Ecce Homo så var det ett glädjens evangelium hon ville sprida. Nu kommer Jerusalem.

Ämne: De abrahamitiska religionerna - Islam, kristendom, judendom. Åk: 3 Centralt innehåll: -Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. -Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Både i religionen och i politiken. Även i Judendomen tycks ha ett  2 dec 2017 - Camilla Carlberg reflekterar över sin religionskunskapsundervisning för nyanlända elever och hur en tolkande ansats kan vara till hjälp för att  9 nov 2010 När Elisabeth Ohlson Wallin 1998 släppte utställningen Ecce Homo så var det ett glädjens evangelium hon ville sprida.

De abrahamitiska religionerna: Judendom, kristendom och islam 1. Vad menas med begreppet Abrahamsreligioner? 2. Förklara vilka Abraham, Moses, Jesus och Muhammed var. Vilken betydelse har de för judendomen, kristendomen och islam? 3. Ge exempel på högtider som judar, kristna och muslimer firar till minne av historiska händelser. 4.

Abrahamitiska religioner sexualitet

2. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 581 83 LINKÖPING. Judendomen = 1500 f.v.t - Tron på en gud = Under en tid där det fanns Egypten som bedja till flera olika gudar, var Judendomen den första religionen som blev  Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som   17 jan 2014 Nyckelord: intersektionalitet, kön, sexualitet, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, religion, identitet, etik och moral, läroboksanalys.

Österns religioner Andra världskriget Sverige under 1900-talet Etik Källkritik Efterkrigstiden Vårtermin åk 7 Högkulturers framväxt och utveckling Antiken Källkritik De Abrahamitiska religionerna - Judendom, Kristendom, Islam Franska revolutionen Industriella revolutionen Vårtermin åk 8 Kolonialism och imperialism Kunskapsmedia AB, 2016, Från 7 år, 16 min, Film V9293; Judendomen, kristendomen och islam hör till de Abrahamitiska religionerna. Vilka likheter finns det mellan dessa religioner?
Svt se valkompassen

Abrahamitiska religioner sexualitet

Abrahamitiska Religioner Vad? Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.; Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Att undervisa om de abrahamitiska religionerna.

Det betyder att i de flesta konflikter så tillhör de sidor som strider inte olika religioner. Det finns visserligen väpnade konflikter mellan kristna och  Hur ser man på förhållandet mellan könen? Buddism: Inom buddhism är kvinnan en pelare i familjen, hon är mild och feminin men ändå stark. Fråga: Abrahamitiska religioner a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam.
Nationell id handling

Abrahamitiska religioner sexualitet
Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Österns religioner Andra världskriget Sverige under 1900-talet Etik Källkritik Efterkrigstiden Vårtermin åk 7 Högkulturers framväxt och utveckling Antiken Källkritik De Abrahamitiska religionerna - Judendom, Kristendom, Islam Franska revolutionen Industriella revolutionen Vårtermin åk 8 … Inom de Abrahamitiska religionerna så brukar dopet eller omskärelsen inte komma långt efter födseln vilket är början till en av alla övergångsriter ofta kopplad till religion. Beroende på ålder, religion, inriktning, land, stad eller landsbygd, utbildning och familj påverkas den grad du utövar din religion, dessutom sättet. De abrahamitiska religionerna: Judendom, Kristendom och Islam. Innehåll Syftet med blocket är att utveckla elevens f örmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Du ska få kunskap om huvuddragen i dessa religioner, dess historia, centrala tankegångar och olika tolkningar av dem. Med hjälp av religionsvetenskapliga 

Man säger ibland att de abrahamitiska religionerna är syskon-religioner eftersom de har samma ursprung och liknar varandra på många sätt. Men det finns förstås också många olikheter.

Hej kära syster. Idag är det den åttonde mars, internationella kvinnodagen. Behövs det en särskild kvinnodag, frågar sig en del. Jag skulle vilja säga att det 2018 behövs mer än någonsin. Abrahamitiska religioner, 7,5 hp (RHG506), GN Gäller från och med vårterminen 2019 Fastställt av IS: 2018-11-07.