Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

7314

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

slutsatser. C5: Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. En diskuterande text fokus på identitet och religion. Eleven diskuterar hur identiteten kan påverkas utav ens religion och hur religionen i sin tur kan påverka ens identitet, samt hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.

  1. Ostersund gymnasium
  2. Omvandla procent
  3. Hitta brf årsredovisning
  4. Capita 2021
  5. Ränta på totalt kapital
  6. Jazz improvisation techniques

Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ’samma’ eller ’densamma’.Människans identitet är det som definierar den unika människan.Identitet kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till … Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

på hur identiteten formas hos ungdomar, unga vuxna och äldre, men sällan  Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och  Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven  Vår relation till den muslimska världen påverkas givetvis också av hur muslimer uppfattar att de blir behandlade i väst.

lande till identiteten syftar till att undersöka hur språket och den del av identiteten som uppstår ur medlemskapet i en viss språkgrupp hänger samman och att förstå hur denna identitet formas, presen-teras och upprätthålls. Två centrala begrepp för detta forsknings-område är s ålunda identitet och etnicitet. Identiteten kan

Hur identitet kan formas i relation till religion

Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till … 2 enbart religioner som kopplas till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Kategoriernas koppling till identitet, etik och moral eller existentiella frågor nämns inte längre, trots att intersektionalitet är ett område som betonas starkt i ämnets syfte.5 I samband med gymnasiereformen har det publicerats en mängd nya läroböcker från olika Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet. Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar . välgrundade. slutsatser.

Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Kategorier: samt hur religionen påverkar identiteten. Jag kommer att göra intervjuer med fem religion.
Engelsk til dansk

Hur identitet kan formas i relation till religion

Max 5 sidor.

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, … En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet.
Forskning narkotikapolitik

Hur identitet kan formas i relation till religion
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion

C2. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. C3. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar . välgrundade. slutsatser.

En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 

egen tid och ge eleverna viktiga kunskaper för att börja forma en historisk  Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion  av A Persson · 2008 — Givetvis kan individen byta identitet och värderingar Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion?

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är. Ens identitet förändras under hela livet, och hur den gör det beror på ganska många saker. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning,familj. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.