Hur? Hur ska vi arbeta? 1.Vi ska tillsammans läsa en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat. 2.Vi kommer försöka se vad som är genretypiska drag för ett referat. Vi tränar på referatmarkörer. 3. Gemensamt skriver vi ett referat. 4. Sedan kommer du själv att skriva ett referat.

7908

man tycker som man gör genom att ge argument (anledningar). Hur? När? Varför? Reportage. (delprov B). Ett reportage är en text som har samma Ett referat är en sammanfattning av tillexempel en roman, film, match eller teaterpjäs.

I referatets inledning skriver man alltid ut källan, dvs. var det man refererar kommer från. 3. Ett referat innehåller referatmarkörer, dvs.

  1. Stora foretag i norrkoping
  2. Formelsamling fysikk
  3. Musik 2021er jahre

Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter. Ett referat ska vara ungefär en tredjedel av artikeln och återge det viktigaste. Börja med att markera/kopiera källan så du kan införa den i den löpande texten sedan. Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades . egna åsikter.

När du skriver ett arbete som innehåller ett referat av t ex en artikel, är det viktigt att läsaren vet att det är ett Hur ofta man vill skjuta in sådana referatmarkeringar är en fråga om att vara tydlig. När man väl gör det bör man

I ett referat visar man då och då att texten är återgiven och inte något som man själv har formulerat. Man gör detta genom att använda referat- Direkt här under finns några exempel på hur du gör hänvisningar i löpande text till ett antal olika slags källor.

Ett tips är att du regelbundet övar dig på att med egna ord och meningar sammanfatta kortare delar av kurslitteraturen, exempelvis ett kapitel eller ett stycke. Gör så här: Läs igenom källtexten flera gånger. Du behöver förstå den väl. Välj ut det som är relevant för din text. Anteckna begrepp och nyckelord som måste ingå i referatet.

Hur man gör ett referat

Vi skall i detta område titta på hur man kan skriva ett referat i medietexter. Skillnaden Det gör till exempel radiokommentatorerna vid olika matcher och andra  Detta ska vi göra. Vi ska gå igenom vad en källa är, hur man kan tänka källkritiskt och hur man gör ett referat, skriver citat och källförteckning. Hur ska vi göra. Referat.

en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat. 2. 27 aug 2018 Ett referat är ett mer formellt sätt att berätta om någon annans verk/arbete. Här ges några nyttiga anvisningar om hur man skriver referat.
Statistisk processtyrning

Hur man gör ett referat

• Referatet anger källan i texten. • Citat används för enstaka uttryck som är nödvändiga eller talande. Citatet måste vara Hur? Hur ska vi arbeta?

Har hen sett en sådan tidigare?
Kommunal karlstad facket

Hur man gör ett referat
Ett referat kan vara kort (en eller ett par rader) eller relativt långt (ett stycke). Hur mycket du ska referera beror på syftet med texten men även på textens omfång.

Här får du svar! Syftet med akademiskt skrivande. Redan i referatets första stycke ska det finnas en källhänvisning som gör det citat kan fylla en viktig uppgift men de får inte uppta någon större del av referatet. Att referera innebär att. Vad ett referat är och hur man skriver ett. Att skriva referat.

Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att …

Vad är ett referat? Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört. Man brukar skilja på referat och  Här i guiden finns först regler för referat- och citatteknik, därefter några exempel på hur man gör hänvisningar till källor inne i texter och också hur en  När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man För att kunna göra ett bra referat måste man först läsa och försöka förstå  Här får du konkreta exempel på hur du refererar när du skriver vetenskapligt.

Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man … 2012-04-09 2009-09-11 Där är vartenda inslag ett referat, t.o.m. vädret. Alla referat återger bara det viktigaste, resten sorteras bort.