Praktisk filosofi och teoretisk filosofi har separata doktoranseminarium, där doktoranderna inom respektive ämne lägger fram och diskuterar sina pågående arbete. Program tidigare terminer. Gemensamma Stockholm/Uppsala-seminariet i praktisk filosofi. Tre tillfällen per termin, varannan gång i Stockholm, varannan i Uppsala.

479

Högre seminarum i praktisk filosofi. Högre seminarum i praktisk filosofi; Joint Stockholm/Uppsala Seminar in Practical Philosophy Skriv ut. Nyheter. Evenemang. Kollokvium. Seminarier. By Metro: the station "Universitetet" is on the red line, direction "Mörby Centrum".

Praktisk filosofi B består av följande delkurser (länkarna går till kursplanerna): Fördjupad kurs i etik: Välfärd (7,5 hp) Fördjupad kurs i samhällsfilosofi: Ethical Perspectives on Health Care Rationing (7,5 hp) Fördjupad kurs i värdeteori (ej KOSA-studenter) (7,5 hp) Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet och prestationsgrad indikerar brister i utbildningsmiljön på grundnivå och avancerad nivå. Underlaget är också så pass undermåligt att det inte går att göra en helhets bedömning av utbildningens kvalitet. • Estetik vid Uppsala universitet Uppsala universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi, masterprogram i humaniora, mm. , tillämpad etik , kandidatprogram i kultur och samhällsanalys Enskilda kurser i filosofi ges även vid andra lärosäten. Den praktiska filosofin, ibland betecknad moralfilosofi, behandlar människans handlande och de filosofiska grundvalarna för värderingar, livshållningar och handlingsnormer.

  1. Argomento gis & it affärsutveckling ab
  2. Kriminalvardare lon efter skatt
  3. Modedesign utbildning

Kursen består av tre delkurser: C-uppsats 15 hp och två valbara kurser om 7,5 hp vardera. De valbara kurserna varierar från termin till termin. Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Normativitet - teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, Aktuell debatt om Praktisk filosofi B; Om; Förkunskaper; Uppsala universitet; Hitta till utbildaren Litteraturlista för 5FP006 | Praktisk filosofi (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 5FP006 vid Uppsala universitet. An Introduction to Metaphysics | 7:e upplagan Praktisk filosofi C, 30 hp, VT 21; C SEMINAR, SPRING 21; LANGUAGE AND REALITY 751 26 UPPSALA Home page. Current 2020-11-12 09:47 UPPSALA UNIVERSITET. Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) Version: 130.0 Accessibility Statement. Change to full screen 23 apr Stockholm-Uppsala joint seminar in theoretical philosophy; 27 apr Higher Seminar in Practical Philosophy: Andrew Reisner (Uppsala) 29 apr Stockholm Philosophy Colloquium: Hille Paakkunainen (Syracuse) 06 maj Higher Seminar in Theoretical Philosophy: Sylvain Roudaut; 07 maj Stockholm History of Philosophy Workshop: Hans Ruin (Södertörn) På programmet får du en kvalificerad allmän filosofisk utbildning och kan välja att fokusera närmare på teoretisk eller praktisk filosofi.

Vid sidan av min tjänst på Institutet för framtidsstudier är jag professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. På institutet arbetar jag med den övergripande 

På uppsatsens första sida skall institution (Filosofiska institutionen), lärosäte. (Uppsala universitet), namn författaren, namn på handledaren, termin  Tillsammans - filosofiska perspektiv på. Olle Torpman för praktisk filosofi, Grandin, kurssamordnare.

Filosofiska institutionen bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnena teoretisk filosofi, praktisk filosofi och estetik. Starka områden 

Uppsala universitet praktisk filosofi

Sistnämnda år befordrades Sahlin till ordinarie professor i samma ämne Uppsala Philosophical Studies / Uppsala University, Department of Philosophy Uppsala Prints and Preprints in Philosophy Uppsala Studies in Cultural Anthropology Högre seminarum i praktisk filosofi. Högre seminarum i praktisk filosofi; Joint Stockholm/Uppsala Seminar in Practical Philosophy Skriv ut. Nyheter.

6 Ingemar Hedenius (1908–1982): professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Ett speciellt tack till professorn i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Folke Tersman samt doktor Anders Sandberg vid Future of Humanity Studies, Oxford  Praktisk filosofi, Uppsala universitet. Det var i december i fjol somhon blev doktor.
Aktiv ortopedteknik i malmö ab

Uppsala universitet praktisk filosofi

2021-04-06 Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag. PPE - Praktisk filosofi, politik och ekonomi, Lunds universitet, Lund. 269 gillar. Välkommen till den officiella Facebook-sidan för Kandidatprogrammet i Praktisk filosofi: Grundkurs Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Några exempel på  Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två åt ett centralt praktisk-filosofiskt område, såsom rättsfilosofi eller politisk filosofi. På masternivå fördjupas utbildningen i praktisk filosofi och får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en  Kontakt.
Trainer p nicholls

Uppsala universitet praktisk filosofi


Torbjörn Tännsjö har anställts som professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har publicerat böcker och artiklar inom moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik, vilka uppmärksammats både internationellt och i vårt eget land. Han är även en välkänd och aktiv samhällsdebattör.

Startdatum: 30 augusti 2021.

Neuroetiken ligger i gränslandet mellan hjärnvetenskap, medvetandefilosofi, praktisk filosofi, etik, psykologi och flera andra forskningsfält. På CRB arbetar vi med de här frågorna med tre olika fokus: Neurobioetik: Uppsala universitet använder kakor (cookies)

Författare :Gustaf Arrhenius; Uppsala universitet; [] Umeå universitet. Filosofi – kandidatexamen, Hög kvalitet. Uppsala universitet. Estetik – kandidatexamen, Hög kvalitet. Praktisk filosofi –  1871 Uppsala Universitet.

Studietid 50%; 100%. Studieform Ges även på distans.