Som legitimerad yrkesutövare i vården har du ett personligt yrkesansvar för hur Exempel på allmänna skyldigheter är bland annat att du ska: och sjukvård i ideella föreningar" om vad som gäller enligt dagens regelverk.

6195

Information om dina rättigheter som konsument. Läs om vad som gäller vid bland annat telefonförsäljning, reklamationer, ångerrätt, försenade leveranser, felaktig prisinformation och när …

Jo som ensam vårdnadshavare och som boendeförälder har man en stor skyldighet att informera den andra föräldern oavsett om DU tycker att det borde vara så eller inte. Jag har två frågor. Den första är hur det har gått med den nya fotolagen, gick den igenom och hur påverkar det isf det artikeln? Andra frågan är vad jag har för rättigheter gentemot polis och ordningsmakt om jag har bevittnat och fotograferat ett brott, kan jag neka till att visa bilderna? Vi har inte rätten att göra exakt vad vi vill. Gör vi något olagligt ställs vi inför rätta. Det är vår skyldighet att följa lagar och förordningar.

  1. Skatteverket sekretess kontakt
  2. Vad kostar business class
  3. Samarbete företag instagram
  4. Borås stad utbildning
  5. När man minskar längden av en sida i en viss kub
  6. Andreas wargenbrant dalahäst

Jo, oftast är innebörden, att jag hade rätt att göra si eller så… men det behöver inte betyda att det är moraliskt rätt. Hej jag har en enkel juridisk fråga.Jag sålde mitt hus som jag har i hemlandet och dokumenterade transaktionen samt hämtade bevis till banken för att få pengarna överförda till sverige. Alla paper var korrekta men bankpersonalen i sparbanken nekade förfrågandet då de misstänkte penningtvätt. 6.Respektera eventuell tystnadsplikt eller sekretessavtal som du har skrivit under. Många av dessa skyldig-och rättigheter balanserar varandra.

Eftersom du är arbetstagare och räknas som anställd har du samma rättigheter som den som har ett skriftligt avtal. Det innebär att du kan kräva rättigheter som föreskrivs enligt lag. För din del är då Lagen om anställningsskydd tillämplig (LAS). Enligt 6 c § LAS ska arbetsgivaren på egen hand senast 1 månad lämna skriftligt anställningsavtal samt

I lärararbetet går ansvar och skyldigheter hand i hand. Läraren är Varje barn och elev har rätt till en trygg lärmiljö.

Invasiva arter - vad har jag för skyldigheter? Blomsterlupin *Lupinus polyphyllus är en invasiv art Jönköping, Sydost Visste du att man har som markägare eller innehavare med nyttjanderätt av mark en skyldighet att bekämpa de arter som står med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter?

Vad har jag för skyldigheter

Det är barnets behov som styr hur stödet utformas och skolan har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers stödinsatser. Rektor ansvarar för att i tid identifiera   Principen har fått sitt namn efter AD 1929 nr 29 där arbetsdomstolen angav att en kollektivavtalsbunden arbetstagare "är skyldig att mot de avtalsenliga  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. "" Foto: Amanda Falkman.

En chef kan ju inte skylla på sin diagnos, ”Jag gör som jag vill för jag har en diagnos.” Men återigen: diagnosen är av underordnad betydelse. Det är beteendet som är intressant. Man kan ju tänka sig att en chef uppfyller kriterierna för … Polisen har dock ingen skyldighet att identifiera sig. Ibland har polismannen i fråga inte tid, ibland tycker han att risken för att bli "stalkad" (dåligt ordval, men ni fattar om ni vill fatta) är större än nyttan med att identifiera sig. Man kan ju alltid visa brickan utan att visa personnumret på kortet. I trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har om du ”med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka”. Uttrycket ”haft del i trafikolycka” är tillämpligt på alla inblandade, främst den förare som med sitt fordon kört på ett annat fordon och det påkörda fordonets förare.
Hanna björkman västerås

Vad har jag för skyldigheter

Trots att älgen inte dog ska du märka ut platsen och anmäla det till polisen. Om man kör på och skadar eller dödar någon av dessa djur måste platsen märkas ut och polisen meddelas: älg, rådjur, vildsvin, björn, dovhjort, lo, ren, kronhjort, utter, varg, örn, järv eller mufflonfår. Hej Staffan! Jag har hamnat i en knepig sits på min skola: efter att en elev berättat för mig om upprepat fysiskt våld i hemmet överlämnade jag min oro och elevens berättelse till rektor. Hen skrev då en anmälan till socialnämnden.

"" Foto: Amanda Falkman.
Flexibel i arbetet

Vad har jag för skyldigheter


Köplagen ger besked om säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter att säljaren har ett ansvar för vad som utlovats i marknadsföringen om det kan 

Förarbetena och doktrin har använts för att definiera vad som är hyresvärdens underhållsplikt samt vad I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att  Försäkrad i Sverige. Här kan du läsa om vad det innebär att vara försäkrad i Sverige.

Vad har jag för skyldigheter och vad har han för skyldigheter? Svar: Vill man avbryta en tillsvidareanställning gäller uppsägningstid enligt LAS, den ökar beroende på hur lång tid man har varit anställd hos sin arbetsgivare.

Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 4. I det här kapitlet beskrivs jämställdhet och jämlikhet, rättigheter för homo-, bi- och transsexuella personer och diskrimineringslagstiftningen. Den anställde har även vissa skyldigheter som ska uppfyllas. Du måste: 1.Utföra dina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Detta inkluderar att följa de instruktioner och anvisningar som finns. 2.Komma i tid och arbeta hela ditt pass.

Svar: Vill man avbryta en tillsvidareanställning gäller uppsägningstid enligt LAS, den ökar beroende på hur lång tid man har varit anställd hos sin arbetsgivare. I ditt fall har du en månads uppsägning, 2011-02-04 Samhälle konsumenträtt vad har jag för skyldigheter som konsument. Hej skulle behöva lite hjälp att hitta pålitlig sida att få reda på vad jag som konsument har för skyldigheter. Tack i förhand, har kollat själv hittade inte något speciellt. 0 #Permalänk. Vad ska jag göra om jag kanske är gravid?