Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar inom områden där kommunen har rådighet.

3218

Kommunernas klimatlöften; Om Klimat 2030; Kontakt; Hem In English. In English . Climate 2030 – Västra Götaland in transition is a mobilisation of efforts by the

Och år 2021 ska ytterligare nio genomföras. Kommunernas klimatlöften är en del klimatsamarbetet Klimat 2030, som drivs av Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen. Målet är att få kommunerna i … Klimatlöften för 2021. Klimatlöftena handlar om saker som Lysekils kommun redan delvis gör. Löftena för 2021 innebär att vi bland annat kommer att fortsätta införskaffa miljöbilar, jobba mer med att minska matsvinnet, minska byggnaders klimatbelastning, … Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 där alla kommuner som antar klimatlöften uppmärksammas. Landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson medverkar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun. Kommunernas klimatlöften lanserades på ett digitalt direktsänt evenemang från en studio i Regionens hus i Göteborg den 16 december (finns tillgängligt på klimat2030.se).

  1. Netoch net
  2. Spela musik för barn
  3. Video redigering utbildning
  4. Osakliga löneskillnader do

Klimat 2030 I Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december kl. 15.30 – 16.30, där landshövdingen och regionstyrelsens ordförande tar emot kommunernas löften. Under sändningen ges en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.

Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser. Kommunernas klimatlöften är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, där aktörer inom Västra Götaland samlas för att ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart

– Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Genom att kroka arm i arbetet hoppas vi tillsammans kunna nå längre i kommunernas klimatarbete och nå våra gemensamma mål till år 2030, säger Maria … Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser.

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom Klimat 2030. - Genom klimatlöftena får vi konkreta mål att arbeta mot på vår väg mot att bli ett 

Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften Genomförande. Respektive kommun har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021.

I genomsnitt har kommunerna åtagit sig sju klimatlöften och Lysekil, Munkedal och Skara är de kommuner som antar flest nya löften. Att genomföra de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera förvaltningar/sektorer och kräver ofta deltagande från flera personer. Anmälningslänkar för dessa webbinarier kommer att publiceras under respektive webbinarium efter hand. Finns ingen anmälningslänk än så återkom hit lite senare. Kommunernas klimatlöften. Vår kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften.
Vad gör en mäklare

Kommunernas klimatlöften

De 20 klimatlöftena täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Kommunernas klimatlöften Töreboda kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.

Kommunernas klimatlöften. Töreboda kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.
Marcus lagergren

Kommunernas klimatlöften


Den 16 december lanseras Kommunernas klimatlöften genom ett digitalt evenemang. Alla kommuner som har antagit löften uppmärksammas. Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun bjuds in för att se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften.

Det handlar både om kommunens egen verksamhet  Nu antar Herrljunga kommun nio klimatlöften i Klimats 2030s nya stora satsning Kommunernas klimatlöften. Gunnar Andersson håller i ett häfte  More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. 330 stycken klimatlöften som spar 54 400 ton koldioxid! Följ lanseringen av Kommunernas klimatlöften  Arbetsgivaren Svenljunga kommun är kommunens största arbetsgivare med omkring Här kan du läsa mer om Kommunernas klimatlöften och vilka löften din  Kommunernas klimatlöften: inbjudan till webinarier och information om stöd för genomförandet från Västra Götalandsregionen. Ansvarig. Peter Krahl Rydberg.

Den 16 december lanseras Kommunernas klimatlöften genom ett digitalt evenemang. Alla kommuner som har antagit löften uppmärksammas. Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun bjuds in för att se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften.

Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar, inom områden där kommunen har rådighet. I genomsnitt har kommunerna åtagit sig sju klimatlöften och Lysekil, Munkedal och Skara är de kommuner som antar flest nya löften. Att genomföra de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera förvaltningar/sektorer och kräver ofta deltagande från flera personer. Anmälningslänkar för dessa webbinarier kommer att publiceras under respektive webbinarium efter hand. Finns ingen anmälningslänk än så återkom hit lite senare. Kommunernas klimatlöften.

Kommunernas klimatlöften är en del klimatsamarbetet Klimat 2030, som drivs av Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen. Målet är att få kommunerna i … Klimatlöften för 2021. Klimatlöftena handlar om saker som Lysekils kommun redan delvis gör. Löftena för 2021 innebär att vi bland annat kommer att fortsätta införskaffa miljöbilar, jobba mer med att minska matsvinnet, minska byggnaders klimatbelastning, … Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 där alla kommuner som antar klimatlöften uppmärksammas.