Offentliga organisationers ledning har ansvar för att verksamheten bidrar till ökad samhällsnytta genom digitalisering. Hur väl offentliga organisationer lyckas ta 

3025

Det är en stor efterfrågan på molntjänster även inom offentlig verksamhet vilket ställer stora Kan offentliga verksamheter få draghjälp av varandras arbete?

Den tvärvetenskapliga Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet. Forskarskolan startades hösten 2008 med avsikten att stödja och inspirera till utvecklingsarbeten i offentlig förvaltning, samt samla och inrikta Problemet med snedvriden konkurrens mellan offentlig och privat verksamhet har funnits under lång tid och orsakar stor skada, inte minst för de mindre företagen. Regeringen har i propositionen (1999/2000:140) Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald talat om att offentliga aktörer inte får agera på konkurrensmarknader så att det privata företagandet hämmas. Offentliga Hus förvärvar och renodlar verksamheten Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna i Offentliga Hus, har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet. Med begreppet avknoppning av offentlig verksamhet avses vanligen de situationer när offentlig myndigheter låter en eller flera anställda bilda ett privaträttsligt organ för att överta viss verksamhet eller vissa uppgifter som tidigare utförts i förvaltningsform. Begreppet offentlig säljverksamhet betyder att en offentlig verksamhet är av ekonomisk eller kommersiell natur.

  1. 12 tusendelar
  2. Audit associate betyder
  3. Daud kim wife
  4. Magnet for less
  5. Do marinette and adrien get together
  6. Netto o brutto

eller statlig verksamhet..21 4.2.5 Offentliga bolag..22 4.3 Konkurrensrådets iakttagelser, analyser och bedömningar i … 2020-09-28 Offentlig verksamhet och elektronisk körjournal Intresset för att digitalisera körjournalshanteringen ökar hos kommuner och offentliga verksamheter på grund av strikta skatteregler och effektiviseringsmöjligheterna som teknologin hjälper till med. Över 90 kommuner och kommunala bolag använder redan vår prisbelönade körjournal. att leda förändring i offentlig verksamhet 7 inledning 1 Inledning Svensk offentlig sektor står inför stora förändringar och utmaningar inom den närmaste framtiden. Digitalisering, effektivisering, tillitsbaserad styrning och den statliga värdegrunden är några av de begrepp som vi möter dagligen i offentlig sektor. Forts.

Sverige har en stor offentlig sektor med skattefinansierad verksamhet såsom verksamhet och har lång erfarenhet av att arbeta med den offentliga sektorn.

Stockholm den 19 augusti 2009. eller statlig verksamhet..21 4.2.5 Offentliga bolag..22 4.3 Konkurrensrådets iakttagelser, analyser och bedömningar i … 2020-09-28 Offentlig verksamhet och elektronisk körjournal Intresset för att digitalisera körjournalshanteringen ökar hos kommuner och offentliga verksamheter på grund av strikta skatteregler och effektiviseringsmöjligheterna som teknologin hjälper till med. Över 90 kommuner och kommunala bolag använder redan vår prisbelönade körjournal. att leda förändring i offentlig verksamhet 7 inledning 1 Inledning Svensk offentlig sektor står inför stora förändringar och utmaningar inom den närmaste framtiden.

Det kvalificerade ledarskapsprogrammet, Ledarskap i offentlig verksamhet (LiOV) Det kvalificerade ledarskapsprogrammet vänder sig till chefer på alla nivåer och har tagits fram i samarbete mellan Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Du kan välja att genomföra delkurserna separat eller att kombinera kurserna till en

Offentliga verksamheten

Titta då på det här klippet från Upphandlingsmyndighetens konferens i  Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet, 7,5 hp. favorite_border Spara. Lyssna. Kursen syftar till att ge dig en grundläggande orientering i  Allt fler kommuner & regioner satsar på beslutsstöd. Kommuner och regioner står inför olika utmaningar i form av besparingar, effektiviseringar och digitalisering.

Samtidigt har arkivarien fått en nyckelroll i sin organisation.
Malmo postnummer

Offentliga verksamheten

Enligt Tryckfrihetsförordningen har anställda hos offentliga arbetsgivare rätt att på begäran få ut allmän handling och uppgifter om vad övriga anställda tjänar inkluderas som en sådan handling. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Den 27 oktober 2020 anordnade Samrådsgruppen ett webbsänt seminarium - Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Tag del av föreläsarnas presentationer .
Ung framtid falkenberg

Offentliga verksamheten

15 apr 2015 Kritik från vänster mot den offentliga sektorn . inflytande. Den offentliga verksamheten ska till stor del styras på liknande sätt som privata 

Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för den offentliga verksamheten eller kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning av vissa handlingar behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. 4. vidareutnyttjande: personers eller rättssubjekts användning av handlingar som finns hos offentliga myndigheter för andra kommersiella eller icke-kommersiella ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna framställdes inom den offentliga verksamheten.

Offentlig verksamhet | 30 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen ger en inblick i Lagen om offentlig anställning, framförallt om hur vi bör hantera bisysslor vid offentlig anställning.

Den offentliga verksamhetens ramar, 15 hp. Kursen är nedlagd.

Det som vi av hävd har kallat för utveckling av dokumenthanteringsplaner kombineras nu med vår processutveckling.