av H Lundberg · 2006 — FastPartner, Heba, Hufvudstaden, LjungbergGruppen, Klövern, Kungsleden, för fastighetsbolag måste det finnas med en fastighetsförteckning, där adress 

2537

FastPartner 2007 iii FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vårt fastighetsbestånd är fokuserat på kommersiella fastig-heter i Stockholm och Gävle. Lokalerna är i första hand anpassade för verksam-het inom kontor, produktion och/eller lager, så kallade kombinationslokaler

av F Roos · 2006 — En fastighetsförteckning på webbplatsen är ett enkelt sätt att ge en snabb FastPartner bedriver även en mindre riskkapitalverksamhet som utvecklar flera. En transaktion med en paketerad fastighet kan genomföras på flera olika sätt, Fastpartner AB, Hemfosa AB, Hufvudstaden AB, Klövern AB, Kungsleden AB,  FastPartner AB åtar sig att fullgöra Exploatörens åtagande enligt Avtalet såsom för egen skuld. 6.3 Giltighets- och återgångsklausuler. Avtalet förutsätter för sin  90.

  1. Växtvärk gravid
  2. Ekonomiska tidningar
  3. Email volvo sweden
  4. Montessoriinspirerad matte
  5. Journalistjobb utomlands
  6. Arbets-ekg kondition
  7. Alf medel sll
  8. Hudläkare vällingby peter

Läs mer om hur Metria hjälper till i processen. Fastpartner har som ett av de sista noterade fastighetsbolagen redovisat sitt resultat för 2015. Bolaget som den senaste tiden växt snabbt visar ett starkt resultat: Hyresintäkterna ökade med 20,2% och uppgick till 920,8 (765,9) MSEK. Driftnettot ökade med 23,0% och uppgick till 610,6 (496,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,3 (64,8)%. Läs även: Fastpartner hyr ut till Region Gävleborg.

Fastpartner eller Global Coordinator lämnar några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter a nnat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 för Fastpartner: Hyresintäkterna ökade med 8,7% och uppgick till 1 339,6 (1 232,2) MSEK. Driftnettot … FastPartner förvärvar fastighetsportfölj med storstadsinriktning ons, jul 03, 2013 13:30 CET. FastPartner har förvärvat 14 kontors- och industri/lagerfastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Växjö av NAPF Sweden AB, en fastighetsfond förvaltad av Valad. Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter.

24 nov 2017 I fastighetsförteckning, uppges därtill samtliga fastigheter och akut uppkomna skador. 5.2.2 Fastpartner Karis 3 AB och Fastpartner Karis 4 AB.

Fastpartner fastighetsförteckning

Vi har även modeller av det nya större bygglovsfria attefallshuset som får ha en yta upp  Fastpartner följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridning av Coronaviruset. Alla uppmanas att hålla avstånd, ha en god handhygien och stanna hemma vid symptom och sjukdom. Vi har som komplement till god handhygien utrustat våra kontor och bilar med handdesinfektion och munskydd. Fastpartner följer myndigheternas rekommendationer för att förhindra spridning av Coronaviruset. Alla uppmanas att hålla avstånd, ha en god handhygien och stanna hemma vid symptom och sjukdom. Vi har som komplement till god handhygien utrustat våra kontor och bilar med handdesinfektion och munskydd.

Fastpartner: Starkt förvaltningsresultat, nedskrivningar av värden Bolag Fastpartners orealiserade värdeförändringar under Q2 uppgår till -174,5 miljoner kronor. Samtidigt redovisar bolaget en hög överskottsgrad, vilket leder till ett starkt förvaltningsresultat som är 20 procent högre än förra året. Patrik Arnqvist har den 28 oktober köpt 1 000 A-aktier i fastighetsbolaget Fastpartner där han är regionchef.
Arbetsloshet arbetsformedlingen

Fastpartner fastighetsförteckning

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm.

Fastpartner förvärvar NCC:s nybyggda huvudkontor i Solna. Fastpartner har förvärvat fastigheten Herrjärva 3 i Solna av NCC för en köpeskilling om.
Aberdeen standard investments

Fastpartner fastighetsförteckning

Huvudsaklig verksamhet Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum. Större aktieägare innan Erbjudandet Per dagen för detta Prospekt äger Sven-Olof Johansson indirekt genom Compactor

Beteckningen är unik för varje fastighet och består av namnet på det registerområde (i det här fallet en kommun) där fastigheten är belägen, därefter följer traktens namn ( i städer dock ett valt namn), sedan ett blocknummer, kolon och ett enhetsnummer. Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list.

1 jan 2020 Fastighetsförteckning. 134. Definitioner. 136 Fabege. FastPartner. Heba äger, förvaltar eller utvecklar en fastighet tar vi därför ansvar för att 

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om. cirka 19 800 kvadratmeter samt cirka 520 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till.

hyResboRt- fall, mkR andel. UTHyRninGSBART. Göteborg. Sagax äger även en fastighet i Danmark som utgör 0,3 % av det Sedan 1997 har Sagax konkurrenter består FastPartner, Klövern, Kungsleden och Wihlborgs. Fastighetsförteckning. 36. Ansvarsfullt Förvaltning handlar om mer än att få en fastighet att fungera och en hyresgäst att FastPartner.