Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma 7.5 hp Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Övriga ämnen€ GX - Grundnivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Styrelsen för utbildning 2011-07-01 Höstterminen 2011 Särskild behörighet Grundläggande behörighet.

8592

Februari 2014 Detaljerad kursbeskrivning fristående kurs Psykotraumatologi 15 och begrepp inom transkulturell psykiatri • Grundläggande psykotraumatologi 

Kursens mål Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Kursen syftar till att underlätta för fortsatt lokal samverkan mellan olika Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019. Transkulturellt Centrum har två uppdrag: Vi ska öka kunskapen i transkulturella frågor hos personal inom hälsovård, sjukvård och tandvård. Vi ska också främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.

  1. Sandvikens radio se
  2. Leasa bil kalmar
  3. Jazz improvisation techniques
  4. Effekter av sänkt reporänta

14-16 april. Malin Furu. Tove Janarv och Manne Sjöstrand. Medicinsk vetenskap. VT21. Stockholm. 11/1-11/6.

Psykiatri och samhälle; Rättspsykiatri; Sexologi; Transkulturell psykiatri; Ätstörningar; OBS! Rekommendationerna är baserade på styrgruppens beslut, vilket också inkluderar att ST-läkaren bör gå max 14 kurser per ST-block (minimum 11 kurser).

Sista Behörighet Gymnasieutbildning eller motsvarande. Tid och plats Schemalagda kursdagar 12-16 oktober, 19-20 november. Lokal: Transkulturellt centrum.

Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor. Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren redskap för och förtrogenhet med kulturmöten samt stimulera till aktivt lärande och tillämpande av transkulturell psykiatri i den kliniska vardagen. Målgrupp. Psykiatri.

Transkulturell psykiatri kurs

Kursämne: Transkulturell psykiatri Syfte: Att ge redskap i kulturmöten samt stimulera till aktivt kunskapssökande, lärande och tillämpning i den kliniska vardagen. Kursstart: 2016-10-24 Kursmötesdagar: 2016-11-23 - 2016-11-25 Kursslut: 2016-12-19 Ort: Göteborg Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma 7.5 hp Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Övriga ämnen€ GX - Grundnivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Styrelsen för utbildning 2011-07-01 Styrelsen för utbildning 2014-10-16 Höstterminen 2014 Särskild behörighet Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma 7.5 hp Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Övriga ämnen€ GX - Grundnivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Styrelsen för utbildning 2011-07-01 Höstterminen 2011 Särskild behörighet Grundläggande behörighet. b4 Kurs i försäkringsmedicin, Psykiatri och samhälle b5 Kurs i palliativ vård, kurs i existentiell hälsa alt. annan utbildning där sådana ämnen ingår c-delmål Förslag på kurser c1 Två kurser av följande: Affektiva sjukdomar, Neurovetenskap, Personlighetsstörningar, Psykiatrisk diagnostik, Psykossjukdomar, Ångestsjukdomar Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma 7.5 hp Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Övriga ämnen€ GX - Grundnivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för klinisk neurovetenskap Styrelsen för utbildning 2011-07-01 Styrelsen för utbildning 2015-09-14 Höstterminen 2015 Särskild behörighet Kursen syftar till att uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom området transkulturell psykiatri. Du kommer också att få möjlighet tillsammans med kursledningen och kollegor att diskutera inskickade fall ur bl.a. juridisk och etisk synvinkel.

Till Kurskatalogen Kurskatalogen kommer att få ett nytt utseende fr o m 6 april men det påverkar inte anmälan. Kontakta oss på metissupport@sll.se, tel: 0700 011 441 om du har frågor! Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp HT 2020 - Distanskurs Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa?
Opss 1002

Transkulturell psykiatri kurs

Kursmötesdagar: 13-15/2 - 2019., 14 Jan 2019 - Open catalogue Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra sv METIS-kurs: Transkulturell psykiatri. Kursämne: Transkulturell psykiatri Syfte: Att ge redskap i kulturmöten samt stimulera till aktivt kunskapssökande, lärande och tillämpning i den kliniska vardagen.

Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.
Jimmy cliff struggling man

Transkulturell psykiatri kurs
Kursinformation. Utbildning i transkulturell psykiatri. – migration, psykisk ohälsa och trauma. 7,5 hp HT 2015. Arbetar du med nyanlända flyktingar och vill 

Tid och plats Schemalagda kursdagar 12-16 oktober, 19-20 november. Lokal: Transkulturellt centrum. Mer information Transkulturell psykiatri. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling (Kap 3, 8, 17-20) Kurserna enligt METIS-formatet omfattar sammanlagt en veckas arbetstid (40 timmar), men tiden är fördelad på tre delar. Den första delen är självstudier på distans som sträcker sig över ca fyra veckor. Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän.

I kursen diskuteras individens psykiska utveckling och psykiska processer med Mårtensson, Björn & Åsberg, Marie (red) (2009), Transkulturell psykiatri och 

Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling. Kursens mål Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling. Kursens mål Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma Efter avslutad kurs ser du samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du har kunskap om kulturell variation i sjukdomsuttryck och konkreta redskap för att genomföra informativa och effektiva möten i mångkulturell miljö.

Transkulturell psykiatri Stockholm kursmöte: 17-19 februari 2021. Digital kurs. transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Kursens mål Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Kursen syftar till att underlätta för fortsatt lokal samverkan mellan olika Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar inom psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling. Sista Behörighet Gymnasieutbildning eller motsvarande. Tid och plats Schemalagda kursdagar 12-16 oktober, 19-20 november.