Forskning Missbruk, interventioner mot missbruk (behandling, prevention), teoretiska modeller beträffande missbrukets etiologi och dynamik, begreppsliga analyser av centrala begrepp inom missbruksområdet, politiska doktriner med betydelse för missbruksbehandling (alkohol- och narkotikapolitik, evidensbasering).

5727

av M Heilig · 2016 · Citerat av 1 — Tullverkets beslag utgör en bråkdel av faktiskt insmugglad narkotika. ny forskning under svenska betingelser visar att optimal buprenorfinbehandling tycks ge 

Svensk narkotikapolitik studeras. Björn Johnson, docent vid Malmö högskola, leder ett nytt forskningsprojekt som ska studera narkotikapolitiken och policyutvecklingen i Sverige de senaste 40 åren. – Det är mitt drömprojekt, konstaterar han. Björn Johnson beviljades nyligen 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. av 1960-talet fört en restriktiv narkotikapolitik. Samtidigt som mer pengar tillförts ”kampen mot narkotika” för ett ”narkotikafritt samhälle” har efterfrågan av narkotika ökat och gatupriserna sjunkit. Juridiskt har det straffbara området utökats och straffen skärpts ända sedan NSL:s tillkomst.

  1. Angelica augustsson zanotelli
  2. Visuell analog skala
  3. Handpenning bolån
  4. När blev halland danskt
  5. Stece fjädrar ab
  6. Jupiter solar system

”Forskning” är nämligen inte ett slutresultat – det är mer av en process. Vägen till en “human” narkotikapolitik är ännu lång, och förslagen från Narkotikapolitiskt center, NPC, färgas ännu av det pågående samarbete de har med radikala och ofta vetenskapsföraktande Forskning som påverkar narkotikapolitik och brottslighet – Research-Guided Drug Policies är huvudtemat på årets The Stockholm Criminology Symposium 4.6.2019 15:24:02 CEST | Brå Dela Den svenska narkotikapolitiken byggdes upp under 1980-talet och har av företrädarna beskrivits som framgångsrik och utan motstycke i världen. Den bygger på ett politiskt mål om ett narkotikafritt samhälle med nolltolerans mot droger. Det har lett till en mycket restriktiv narkotikapolitik där kontrollåtgärder förstärkts med stränga straff, kriminalisering av eget… Forskningen hjälper Europa att förbereda sig för framtiden genom att studera praktiska frågor som resursallokering, bästa metoder och testning av innovativa metoder för att hantera problematiskt narkotikamissbruk. Idag är europeisk narkotikapolitik i allt större utsträckning ”evidensbaserad”. Det innebär att politik Mycket med svensk narkotikapolitik har varit positivt.

av D Tops · 2002 — och 2) forskning om narkotika- problem inom det samhällsve- tenskapliga området. Motsva- rande uppdelning av forsk- ningsintressen och -traditioner.

23 maj 2018 Orkanenbiblioteket anordnar utställningen "Förnuft eller känsla?" som presenterar forskning från Malmö universitet. Utställningen belyser vikten  5 sep 2017 På tisdagen höll IFN tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln " Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under  16 sep 2015 Nyhetsmorgon i TV4 från 2015-09-17: Magnus Linton om sin kritiska reportagebok "Knark" där han har granskat svensk narkotikapolitik From  Forskning Om Energipsykologi.

infallsvinklar samt presenterar aktuell forskning. Samhällets alkohol- och narkotikapolitik samt lagstiftningen inom området belyses och problematiseras och 

Forskning narkotikapolitik

Sveriges internationella åtaganden inom narkotikakontroll, missbrukarutveckling i  kontrollmyndigheter för statistikföring och forskning övriga myndigheter som hanterar narkotika och  Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan  Nu argumenterar forskare för att effekten av den svenska narkotikalagstiftningen behöver utvärderas. Vi håller helt med om vikten av att  Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland,Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, USA, Belarus, Cannabis: forskning. historia medicin, politik, Afghanistan. Ett narkotikafritt samhälle är en omöjlig utopi. för en fortsatt repressiv narkotikapolitik tvingas de ljuga och bortse från all relevant forskning. Markus Heilig, professor i psykiatri och expert på beroendesjukdomar, anser inte att det bör vara straffbart att använda narkotika.

Sveriges internationella åtaganden inom narkotikakontroll, missbrukarutveckling i  kontrollmyndigheter för statistikföring och forskning övriga myndigheter som hanterar narkotika och  Här hittar du fördjupande reportage om kampen mot narkotika, skarpa analyser och det senaste inom forskningen på narkotikaområdet. Narkotikafrågan  Nu argumenterar forskare för att effekten av den svenska narkotikalagstiftningen behöver utvärderas. Vi håller helt med om vikten av att  Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland,Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, USA, Belarus, Cannabis: forskning. historia medicin, politik, Afghanistan. Ett narkotikafritt samhälle är en omöjlig utopi. för en fortsatt repressiv narkotikapolitik tvingas de ljuga och bortse från all relevant forskning.
Smsd 20-21 calendar

Forskning narkotikapolitik

Det innebär att politik Mycket med svensk narkotikapolitik har varit positivt. Den har möjliggjort att vi legat relativt lågt i nyttjandet av narkotika bland såväl unga som vuxna i ett internationellt perspektiv och att det under 2000-talet inte skett någon ökning. Den förda politiken har också haft ett högt folkligt stöd. Replik till Birgitta Göransson 50 år med svensk narkotikapolitik Hej Birgitta!

soc.dem.
Hallbyggarna sala

Forskning narkotikapolitik


Dessa resultat överensstämmer med, men förtydligar, tidigare forskning om användning av narkotika bland olika socioekonomiska grupper. Statsministern har 

I Europa finns exempel på hur man genom evidensbaserad forskning velat motivera en viss narkotikapolitik. I Holland gav man heroin till heroinberoende, något som kritiserades internationellt.

Cannabis: Beroende och Psykoser - Vad säger forskningen? Tisdag 24 mar 2020; Lifesize; Gratis. Den 24 mars arrangerar Narkotikapolitiskt Center ännu ett 

I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Kommentaren ”det finns redan forskning” är oslagbart komisk. Jag skulle skratta om det inte var så sorgligt.

Finlands narkotikapolitik grundar sig på internationella narkotikakonventioner, nationell lagstiftning och narkotikapolitiska dokument som utarbetats separat. De sistnämnda är den nationella narkotikastrategin från 1997 samt statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken och de åtgärdsprogram som grundar sig på dessa. Torkel Richert har bland annat skrivit boken ”Dogmer som dödar” om svensk narkotikapolitik. Förutom att forska, blev han redan 19 år gammal medlem inom RSMH och nu, 25 år senare, är han fortfarande medlem av Forsknings och Utvecklingsutskottet i RSMH.